top of page

Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 5 mars 2024 ​ Vi förstår vikten av din integritet och vi ser till att skydda all information som kan identifiera dig som individ när du besöker vår webbplats. Vår sekretesspolicy beskriver våra procedurer och riktlinjer för hur vi samlar in, använder och lämnar ut din information när du använder våra tjänster. Den informerar dig också om dina sekretessrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Allmänna bestämmelser:

Armando Grupė (hädanefter "Armando Grupė", "Företaget" eller "Vi"), registrerat som UAB Armando Grupė, med adressen V. Kudirkos g. 24, LT-68306 Marijampolė, Litauen, följer vid hanteringen av personliga uppgifter Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (nedan kallad Förordningen), Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och reglerna i andra tillämpliga rättsakter och säkerställer säkerheten för dina personliga uppgifter. För mer information, vänligen läs denna sekretesspolicy noggrant.

Varför vi samlar in ​​och hur vi behandlar dina personliga uppgifter

Vi samlar in data för att effektivt driva och tillhandahålla en tjänst som lever upp till dina förväntningar. Detta inkluderar samverkanssyften och pågående projekt som företaget bedriver. Vi kan också behandla dina personuppgifter med ditt samtycke eller genom att du ger uttrycklig tillåtelse med syftet att erhålla jobberbjudanden genom antingen tredjepartskällor eller vår egen urvalsprocess.

Vilka uppgifter samlar vi in från dig?

De uppgifter vi samlar in kan delas in i fem kategorier: personliga uppgifter, användardata, data från tredje parts sociala medietjänster, spårningsteknik och cookies.

Personliga uppgifter

När du använder vår tjänst kan vi be dig att tillhandahålla oss viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personlig identifierbar information inkluderar men är inte begränsad till e-postadress, förnamn och efternamn, telefonnummer och användningsdata. Detta inkluderar även data som erhållits med ditt samtycke och som definierats vid tidpunkten då samtycket gavs: födelsedatum, yrkestitel, adress till arbetsgivare samt användarnamn för digitala konton eller andra kommunikationskanaler.

Användardata

Användardata samlas in automatiskt vid användandet av Tjänsten. Användardata kan inkludera information som din enhets Internetprotokolladress (dvs. IP-adress), typ av webbläsare, webbläsarversion, sidorna i vår Tjänst som du besöker, datum och klockslag för ditt besök, tiden som spenderats på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och andra diagnostiska data. ​ När du använder Tjänsten med eller via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive men inte begränsat till typen av mobilenhet du använder, din mobilenhets unika ID, din mobilenhets IP-adress, din mobilenhets operativsystem, vilken webbläsare du använder på din mobilenhet, unika mobilenhetsidentifierare och annan diagnostisk data.   Vi kan också komma att samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår Tjänst eller när du använder Tjänsten med eller via en mobil enhet.

Uppgifter från sociala medietjänster från tredje part

Företaget erbjuder möjligheten att skapa ett konto och logga in för att använda tjänsten via sociala medietjänster från tredje part som Google, LinkedIn, Facebook och Instagram. 

Om du väljer att registrera dig via en sociala medietjänst från tredje part kan vi komma att samla in de personliga uppgifter som finns kopplade till ditt sociala mediekonto för från tredje part. Detta kan inkludera ditt namn, din e-postadress, de aktiviteter eller en kontaktlista som är kopplat till det kontot. 

Därtill kan du också välja att dela ytterligare information med företaget via ditt sociala mediekonto med tredje part. Om du väljer att tillhandahålla sådan information och personliga uppgifter, under registreringen eller på annat sätt, ger du företaget tillåtelse att använda, dela och lagra den enligt denna sekretesspolicy.

Intervjuinspelning

Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi genomföra onlineintervjuer som kan innebära att vi spelar in personlig information. Armando Grupės personal kommer att informera dig i förväg om vi planerar att spela in en intervju. Inspelningen görs med Microsoft Teams eller Bitrix24 och kommer att lagras tills rekryteringsprocessen är klar eller tills vi informerar kandidaten om vårt beslut. Inspelningen kommer att lagras på servrar i EU av Armando Grupės värdtjänstleverantör.

Spårningstekniker och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten i Vår Tjänst och lagra viss information. Spårningstekniker som används är beacons, taggar och skript med vilka vi samlar in och spårar information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Webbplatsen kan under en tid "komma ihåg" dina handlingar och alternativ ("cookies") och liknande tekniker för att förbättra din upplevelse på vår webbplats genom att samla in information om hur du använder våra webbplats. Vissa av de cookies som används behövs för webbplatsens funktioner och för att analysera användningen av webbplatsen.

Följande är exempel på den vanligaste användningen av våra cookies:

 • för att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare rör sig på webbplatsen när de använder den (detta hjälper oss att förbättra funktionaliteten av vår webbplats, till exempel genom att se till att användarna enkelt hittar det de letar efter),

 • för att identifiera och autentisera en användare på olika sidor på vår webbplats, inom själva webbplatsen, i en session eller över olika sessioner (så att användaren inte behöver ange ett lösenord på varje sida som användaren besöker),

 • för att kunna hämta en användares tidigare lagrade data, till exempel information som användaren tidigare angett på webbplatsen (för att underlätta användarens upprepade användning av denna information).

Därutöver, glöm inte att du själv kan hantera, kontrollera och/eller ta bort cookies med hjälp av dina webbläsarinställningar. Nedan följer instruktioner om hur du kan hantera dina cookies i olika webbläsare:

 • Firefox;

 • Opera;

 • Chrome;

 • Edge;

 • Safari.

För mer information om de cookies vi använder och dina val gällande cookies, besök avsnittet Cookies i vår Sekretesspolicy.

Hur samlar vi in dina personliga uppgifter?

Information som du lämnar genom att fylla i formulär på s webbplatsen armandogrupe.lt.

Detta inkluderar följande information:

 • när du ansöker om en ledig tjänst;

 • vi kan också be dig om information när du rapporterar ett problem med webbplatsen;

 • när du begär ytterligare information eller tjänster;

 • om du kontaktar oss kan vi spara en registrering av den korrespondensen;

 • vi kan också komma att be dig att fylla i undersökningar som vi använder för undersökande ändamål, dessa behöver du dock inte svara på;

 • genom information om alla åtgärder som du utför via webbplatsen och om tillhandahållandet av tjänster till dig;

 • genom detaljer om dina besök på webbplatsen som inkluderar men inte är begränsade till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata, webbplatsen som hänvisat dig till vår webbplats och de resurser som du har tillgång till.

Vi informerar dig när vi samlar in information från dig samt huruvida du är skyldig att tillhandahålla informationen till oss.

Var kan företaget komma att använda uppgifterna och för vilka ändamål?

Vi använder dina personliga uppgifter på följande sätt:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, och även för att övervaka användningen av vår tjänst.

 • För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av Tjänsten. De personliga uppgifter du tillhandahåller ger dig tillgång till de olika funktioner i Tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.

 • För att utföra kontrakt: framtagande, efterlevnad och genomförande av köpekontrakt för de produkter, föremål eller tjänster som du har köpt eller av andra avtal med Oss ​​genom Tjänsten.

 • För att kontakta dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra likvärdiga former av elektronisk kommunikation, såsom push-meddelanden i en mobilapplikation gällande uppdateringar eller informativ kommunikation relaterad till funktionerna, produkterna eller de avtalade tjänsterna, som exempelvis säkerhetsuppdateringar, när detta är nödvändigt eller rimligt.

 • För att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information.

 • För att hantera dina förfrågningar: För att uppmärksamma och hantera dina förfrågningar till oss.

 • För företagsöverlåtelser: Vi kan använda dina uppgifter för att utvärdera eller genomföra en sammanslagning, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla av Våra tillgångar, antingen som ett fortsatt företag eller som en del av konkurs, likvidation, eller liknande förfarande, där personliga uppgifter om våra tjänstanvändare som innehas av oss är bland de tillgångar som överförs.

 • För andra ändamål: Vi kan använda dina uppgifter för andra ändamål, såsom för dataanalys, för att identifiera användningstrender, bestämma effektiviteten av våra reklamkampanjer och utvärdera och förbättra vår tjänst, för produkter, tjänster, marknadsföring och för din upplevelse.

Var sparar vi dina personliga uppgifter?

Vi kan behöva överföra och lagra de uppgifter vi samlar in från dig som en följd av att vi använder våra tjänster utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Dessa uppgifter kan också behandlas av vår personal utanför EES som arbetar för oss eller inom vår företagsgrupp. Denna personal kan komma att bland annat hantera dina uppgifter och tillhandahålla supporttjänster. Genom att tillhandahålla oss dina personliga uppgifter godkänner du denna överföring, lagring och hantering.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi prioriterar säkerhet för dina personliga uppgifter och vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa konfidentialiteten och integriteten av dessa. Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig förlust eller obehörig åtkomst till dina personuppgifter varje gång du använder våra tjänster. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till endast de individer som behöver åtkomst till dem för legitima affärsändamål. Vår personal som hanterar dina personuppgifter är utbildade att hantera dem med befogenhet och har tystnadsplikt.

Hur länge lagrar vi dina personliga uppgifter?

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har du rätt till vissa viktiga rättigheter som är kostnadsfria. Dessa rättigheter inkluderar rätten att:

 • Begära att vi korrigerar eventuella fel i den information som vi har sparat.

 • Begära radering av personliga uppgifter som rör dig i vissa situationer.

 • Begära att få de personliga uppgifter om dig som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en tredje part i vissa situationer.

 • När som helst invända mot behandling av personliga uppgifter som rör dig för direktreklam

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen:

 • Kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

 • Ge oss tillräckligt med information för att identifiera dig.

 • Bekräfta din identitet genom att skicka oss ett e-postmeddelande från den adress som använts för att skicka in dina uppgifter.

 • Låt oss veta vilken information din förfrågan avser.

Håller dina personliga uppgifter uppdaterade:

Om du behöver uppdatera dina personliga uppgifter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer att göra allt för att uppdatera dina personliga uppgifter inom trettio (30) dagar från det att du förser oss med ny eller uppdaterad information. Detta hjälper oss att säkerställa att de personliga uppgifter vi har om dig är så korrekta och aktuella som möjligt.

Vart vänder jag mig för eventuella klagomål eller om jag har några problem?

Det är viktigt för oss att svara på alla frågor eller lösa de problem du kan ha angående vår användning av dina uppgifter. Dessutom, enligt den allmänna dataskyddsförordningen, har du rätt att skicka en anmälan till en tillsynsmyndighet i den Europeiska unionen (eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) där du arbetar, vanligtvis bor, eller där en påstådd överträdelse av dataskyddslagen inträffat.

Länkar till andra webbsidor

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk till en tredje parts webbplats kommer du att omdirigeras till deras webbplats. Vi rekommenderar att du noggrant granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över innehållet, sekretesspolicyer eller praxis på dessa tredjepartswebbplatser, och vi tar inte ansvar för eventuella skador eller konsekvenser som kan uppstå från din användning av dessa webbplatser.

Ändringar i vår sekretesspolicy

Vår sekretesspolicy kan komma att uppdateras ibland. Vi informerar dig om eventuella ändringar genom att publicera den uppdaterade sekretesspolicyn på denna sida. Dessutom meddelar vi dig också via e-post och/eller med ett tydligt meddelande om vår tjänst innan ändringarna träder i kraft, och uppdaterar samtidigt datumet för "Senast uppdaterad" högst upp i denna sekretesspolicy.

Vi rekommenderar att du läser igenom denna sekretesspolicy regelbundet för eventuella ändringar. Observera att alla ändringar som görs i denna sekretesspolicy träder i kraft när de har publicerats på den här sidan.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna Sekretesspolicy kan du kontakta oss via: rinkodara@armandogrupe.lt

eller genom att navigera till denna sida på vår hemsida: www.armandogrupe.lt/contacts

bottom of page